Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Defibrilátory s možností monitorace a sensingu v zóně pomalých komorových arytmií
nadlimitní Zadáno 06.12.2021 05.01.2022 10:00
Transkatetrová aortální chlopeň pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 19.11.2021 20.12.2021 12:00
Diagnostika pro imunohematologická vyšetření se zápůjčkou 2 analyzátorů
nadlimitní Zadáno 19.11.2021 20.12.2021 10:00
Upgrade videoprocesoru endoskopické sestavy
podlimitní Zadáno 18.11.2021 09.12.2021 07:30
Zařízení pro překládání pacientů na operačním sále s oknem - 3 ks
podlimitní Zadáno 15.11.2021 08.12.2021 07:30
Doplnění vybavení a náhradních komponent k myčkám
nadlimitní Zadáno 09.11.2021 15.11.2021 13:00
Doplnění příslušenství k parním sterilizátorům
podlimitní Zadáno 09.11.2021 15.11.2021 12:00
Laminární box pro přípravu radiofarmak
podlimitní Zadáno 09.11.2021 02.12.2021 07:30
Inkubátor pro transport novorozenců s certifikací pro leteckou záchranou službu
nadlimitní Zadáno 08.10.2021 08.11.2021 07:30
Informační systém pro videomanagement operačních sálů Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 05.11.2021 08:00
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPIN PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. (IV/2021 CB)
nadlimitní Zadáno 04.10.2021
Část 1 - Implantabilní defibrilátory vhodné pro vyšetření magnetickou rezonancí s vybavením možností dálkového sledování
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Část 2 - Implantabilní defibrilátory s možností multielektrodové stimulace a monitorace pomocí chytrého telefonu s aplikací
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Část 3 - Implantabilní defibrilátory se zvýšenou ochranou a programovatelnými parametry defibrilačního výboje
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Část 4 - Implantabilní defibrilátory se subkutánně zaváděnými elektrodami
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016