Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka diagnostik pro plně automatický analyzátor VITEK 2 60 ke stanovení kvantitativní citlivosti k antimikrobiálním látkám“
podlimitní Zadáno 10.08.2020 01.09.2020 10:00
Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v nemocnici České Budějovice
podlimitní Zadáno 13.07.2020 29.07.2020 09:00
Modernizace NIS v Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 25.06.2020 27.07.2020 08:00
„Rozšíření licence antivirového řešení pro Nemocnici České Budějovice“
podlimitní Zadáno 27.05.2020 11.06.2020 14:00
Dodávky radiofarmaka 18F-FDG pro PET/CT pracoviště Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 14.09.2020 10:00
Rozšíření licencí SIEM v ICT prostředí Nemocnice České Budějovice
podlimitní Zadáno 20.05.2020 05.06.2020 08:00
„Dodávka validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru II.
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 01.06.2020 10:00
Dodávka diagnostik pro elektroforetickou separaci proteinů v séru moči a krvi s následnou imunofixací na zařízeních ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s. II.
podlimitní Zadáno 29.04.2020 25.05.2020 09:00
„Dodávka validovaných diagnostik pro vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů a vyšetření retikulocytů se zápůjčkou dvou hematologických analyzátorů“
nadlimitní Zrušeno 27.04.2020 28.05.2020 10:00
„Dodávka diagnostických souprav pro vyšetření pomocí MLPA - Multiplex ligation-dependent probe amplification“
podlimitní Zrušeno 21.04.2020 14.05.2020 09:00
„Dodávka diagnostik pro detekci sérových hladin a protilátek proti terapeutickým monoklonálním protilátkám (monitorování biologické léčby)“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 05.05.2020 09:00
Diagnostika pro elektroforetickou separaci proteinů v séru, moči a krvi s následnou imunofixací
VZ malého rozsahu Zrušeno 04.03.2020 30.03.2020 09:00
Dodávky validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru.
nadlimitní Zrušeno 03.02.2020 06.03.2020 09:00
Dodávka diagnostických souprav a spotřebního materiálu pro vyšetření pomocí array-CGH
podlimitní Zadáno 03.02.2020 24.02.2020 09:00
Dodávka potravin - drůbež II.
podlimitní Zadáno 27.01.2020 17.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016