Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LCMS Q-TOF Systém kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS) s vysokým rozlišením Q-TOF (kvadrupól (Q)- analyzátor doby letu (TOF)).
nadlimitní Zadáno 10.02.2021 12.03.2021 07:30
Kardioangiografický přístroj pro katetrizační arytmologickou laboratoř kardiocentra – obměna
nadlimitní Zadáno 15.01.2021 15.02.2021 07:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XE15-VEMURAFENIB pro Nemocnici České Budějovice, a..
nadlimitní Zadáno 09.11.2020 11.12.2020 09:00
Část 1 - Chléb
podlimitní Zadáno 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Část 2 - Ostatní pečivo
podlimitní Zadáno 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Dodávka pečiva pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 23.10.2020
Upgrade verifikačního a plánovacího systému ARIA verze 13.0 na nejvyšší dostupnou verzi Upgrade lineárních urychlovačů TrueBeam, Upgrade CBCT na iCBCT
nadlimitní Zadáno 20.10.2020 20.11.2020 07:30
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L04AX05-PIRFENIDON pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 23.09.2020 23.10.2020 09:00
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu pro vyšetřování kvantitativní bakteriurie se zápůjčkou analyzátorů
podlimitní Zadáno 17.09.2020 19.10.2020 09:00
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A (Hemodialýza a Gastroskopie)
nadlimitní Zadáno 09.09.2020 12.10.2020 09:00
„Dodávka identity access management systému v prostředí Nemocnice České Budějovice, a.s.“
podlimitní Zadáno 27.08.2020 14.09.2020 08:00
Dodávka diagnostik pro stanovení návykových látek a jiných speciálních analytů v séru a moči na automatickém biochemickém analyzátoru ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 26.08.2020 17.09.2020 10:00
Kardioangiografický přístroj - obměna
nadlimitní Zadáno 24.08.2020 25.09.2020 07:00
Dodávka validovaných diagnostik a spotřebního materiálu na stanovení autoprotilátek metodou imunoblot se zápůjčkou analyzátoru a vyhodnocovacího zařízení.
podlimitní Zadáno 12.08.2020 04.09.2020 09:00
„Dodávka diagnostik pro plně automatický analyzátor VITEK 2 60 ke stanovení kvantitativní citlivosti k antimikrobiálním látkám“
podlimitní Zadáno 10.08.2020 01.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016