Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 6: Bezstehové aortální chlopně (rychle implantovatelné) pro minimálně invazivní operace
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 09:00
Část 7: Srdeční aortální chlopně mechanické
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 09:00
Část 8: Srdeční mitrální chlopně mechanické
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 09:00
Dodávka biologických a mechanických chlopní
nadlimitní Zadávání 30.03.2022
Dodávky diagnostik pro vyšetřování proteinů validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného analyzátoru na principu nefelometrie
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 23.05.2022 14:00
Bioanalyzer pro určení kvality DNA/RNA
nadlimitní Zadáno 29.03.2022 02.05.2022 07:30
Flowcytometr průtokový
nadlimitní Zadáno 21.03.2022 22.04.2022 07:30
Cytogenetický analyzátor - Systém pro automatické vyhledávání a analýza metafází
nadlimitní Zadáno 18.03.2022 21.04.2022 07:30
Cytogenetický analyzátor - Mikroskop vč. modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu
nadlimitní Zadáno 18.03.2022 21.04.2022 07:30
Analyzátor LC/MS QQQ
nadlimitní Zadáno 18.03.2022 21.04.2022 07:30
ELISA analyzátor velký - Imunologie
nadlimitní Zadáno 14.03.2022 19.04.2022 07:30
Automatický biochemický analyzátor - močová analýza
nadlimitní Zadáno 14.03.2022 19.04.2022 07:30
Hmotnostní spektrometr
nadlimitní Zadáno 14.03.2022 09.05.2022 07:30
MRI 1,5 T
nadlimitní Zadáno 14.03.2022 19.04.2022 07:30
"Transportní vozíky pro centrální sterilizaci"
nadlimitní Zadáno 08.03.2022 19.04.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016