Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka validovaných E-testů pro mikrobiologická vyšetření pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2023 29.03.2023 14:00
Imunohistochemický automat
podlimitní Zadáno 02.02.2023 24.02.2023 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupiny L01FF01 NIVOLUMAB
nadlimitní Zadáno 28.12.2022 29.12.2022 10:00
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoanalytický analyzátor LIAISON XL
nadlimitní Zadáno 28.11.2022 29.12.2022 09:00
Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 22.11.2022 04.01.2023 12:00
Část 1: Údržba a servis výtahů značky OTIS
podlimitní Zadáno 07.11.2022 30.11.2022 09:00
Část 2: Údržba a servis výtahů značky SCHINDLER
podlimitní Zadáno 07.11.2022 30.11.2022 09:00
Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů
podlimitní Zadáno 07.11.2022
Nákup serverové infrastruktury
nadlimitní Zadáno 01.11.2022 01.12.2022 14:00
Konzole s centrifugálním čerpadlem pro mimotělní oběh
podlimitní Zadáno 17.10.2022 09.11.2022 09:00
Dodávky radiofarmaka 18F-FDG pro PET/CT pracoviště Nemocnice České Budějovice, a.s. 2022
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 16.11.2022 10:00
Dodávky SZM - Elektrofyziologie
nadlimitní Zadáno 06.10.2022
Elektrofyziologie - Část 1: Ablační a diagnostické katétry pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 10: Hemostatický zavaděč katétrů- stabilizační bidirekčně řiditelný + kompatibilní transseptální jehla
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 11: Hemostatický zavaděč katétrů s delší pracovní délkou – stabilizační bidirekčně řiditelný + kompatibilní transseptální jehla
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016