Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laminární box pro přípravu radiofarmak
podlimitní Zadáno 09.11.2021 02.12.2021 07:30
Inkubátor pro transport novorozenců s certifikací pro leteckou záchranou službu
nadlimitní Zadáno 08.10.2021 08.11.2021 07:30
Informační systém pro videomanagement operačních sálů Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 05.11.2021 08:00
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPIN PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. (IV/2021 CB)
nadlimitní Zadáno 04.10.2021
Část 1 - Implantabilní defibrilátory vhodné pro vyšetření magnetickou rezonancí s vybavením možností dálkového sledování
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Část 2 - Implantabilní defibrilátory s možností multielektrodové stimulace a monitorace pomocí chytrého telefonu s aplikací
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Část 3 - Implantabilní defibrilátory se zvýšenou ochranou a programovatelnými parametry defibrilačního výboje
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Část 4 - Implantabilní defibrilátory se subkutánně zaváděnými elektrodami
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Defibrilátory pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 04.10.2021
Část 1 - J05AP54 ELBASVIR A GRAZOPREVIR
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 10:00
Část 2 - S01LA05 AFLIBERCEPT
nadlimitní Zrušeno 04.10.2021 04.11.2021 10:00
Část 4 - L01EL01 IBRUTINIB
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 10:00
Část 1 - L04AC05 USTEKINUMAB
nadlimitní Zadáno 30.09.2021 01.11.2021 10:00
Část 2 - L01EX05 REGORAFENIB
nadlimitní Zadáno 30.09.2021 01.11.2021 10:00
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPIN PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. (III/2021 CB)
nadlimitní Zadáno 30.09.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››