Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Koronární stenty lékové DES 6
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 14.06.2021 08:00
Koronární stenty lékové DES 7
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 14.06.2021 08:00
Koronární stenty lékové DES 8
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 14.06.2021 08:00
Koronární stenty lékové DES 9
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 25.06.2021 08:00
Část 1 - L01XK01 OLAPARIB
nadlimitní Zrušeno 07.04.2021 27.05.2021 08:00
Část 2 - J06BB16 PALIVIZUMAB
nadlimitní Zadáno 07.04.2021 27.05.2021 08:00
Část 4 - L01BC59 TRIFLURIDIN, KOMBINACE
nadlimitní Zadáno 07.04.2021 27.05.2021 08:00
Část 5 - L01XX24 PEGASPARGASA
nadlimitní Zadáno 07.04.2021 27.05.2021 08:00
Dodávka léčiv ATC skupin I/2021 CB
nadlimitní Zadáno 07.04.2021
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro přístroje pro chemické a morfologické vyšetření moče, které jsou ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 10.02.2021 05.03.2021 09:00
LCMS Q-TOF Systém kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS) s vysokým rozlišením Q-TOF (kvadrupól (Q)- analyzátor doby letu (TOF)).
nadlimitní Zadáno 10.02.2021 12.03.2021 07:30
Kardioangiografický přístroj pro katetrizační arytmologickou laboratoř kardiocentra – obměna
nadlimitní Zadáno 15.01.2021 15.02.2021 07:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XE15-VEMURAFENIB pro Nemocnici České Budějovice, a..
nadlimitní Zadáno 09.11.2020 11.12.2020 09:00
Část 1 - Chléb
podlimitní Zadáno 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Část 2 - Ostatní pečivo
podlimitní Zadáno 23.10.2020 24.11.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››