Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Automatický biochemický analyzátor - močová analýza
nadlimitní Zadáno 14.03.2022 19.04.2022 07:30
Hmotnostní spektrometr
nadlimitní Zadáno 14.03.2022 09.05.2022 07:30
MRI 1,5 T
nadlimitní Zadáno 14.03.2022 19.04.2022 07:30
"Transportní vozíky pro centrální sterilizaci"
nadlimitní Zadáno 08.03.2022 19.04.2022 09:00
Digestivní endoskopie II - soubor nástrojů s příslušenstvím
nadlimitní Zadáno 28.02.2022 31.03.2022 07:30
Dodávky kontrastní látky dle ATC skupiny V08CA02 - kyselina GADOTEROVÁ
nadlimitní Zadáno 16.02.2022 18.03.2022 10:00
MRI 1,5 T
nadlimitní Zrušeno 14.02.2022 17.03.2022 07:30
Část 1 - V08AB09 JODIXANOL
nadlimitní Zadáno 04.02.2022 07.03.2022 10:00
Část 10 - V08CA02 KYSELINA GADOTEROVÁ
nadlimitní Zadáno 04.02.2022 21.03.2022 10:00
Část 2 - V08AB09 JODIXANOL
nadlimitní Zadáno 04.02.2022 07.03.2022 10:00
Část 3 - V08AB02 JOHEXOL
nadlimitní Zadáno 04.02.2022 07.03.2022 10:00
Část 4 - V08AB02 JOHEXOL
nadlimitní Zadáno 04.02.2022 07.03.2022 10:00
Dodávky kontrastních látek dle ATC skupin pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 04.02.2022
CT pro urgentní příjem
nadlimitní Zadáno 19.01.2022 21.02.2022 08:00
Automatický biochemický analyzátor
nadlimitní Zadáno 27.12.2021 27.01.2022 07:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016