Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (092022)
nadlimitní Zadávání 29.04.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (092022) – Část 1 B02BX04 ROMIPLOSTIM
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (092022) – Část 2 J05AR13 LAMIVUDIN, ABAKAVIR A DOLUTEGRAVIR
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022)
nadlimitní Zadávání 29.04.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 1 R03DX05 OMALIZUMAB
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 2 L01EX07 KABOZANTINIB
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 3 L01FD03 TRASTUZUMAB EMTANSIN
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 4 J05AR18 EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID, ELVITEGRAVIR A KOBICISTAT
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 5 B02BX05 ELTROMBOPAG
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (072022)
nadlimitní Zadávání 29.04.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (072022) – Část 1 L01EX03 PAZOPANIB
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (072022) – Část 2 L04AC10 SEKUKINUMAB
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (072022) – Část 3 L01FD02 PERTUZUMAB
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (072022) – Část 4 L01EC02 DABRAFENIB
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (072022) – Část 5 L04AA23 NATALIZUMAB
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016