Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (012022)
nadlimitní Zadávání 29.04.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (012022) - Část 2 L02BB04 ENZALUTAMID
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (012022) - Část 4 L01FE02 PANITUMUMAB
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (012022) - Část 5 L04AA36 OKRELIZUMAB
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Tkáňový automat lineární
podlimitní Zadáno 12.04.2022 06.05.2022 07:30
Část 1: Srdeční aortální chlopně biologické prasečí
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 09:00
Část 2: Srdeční mitrální chlopně biologické prasečí
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 09:00
Část 3: Srdeční aortální chlopně biologické perikardiální pro menší anulus s vnější fixací perikardu
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 09:00
Část 4: Srdeční aortální chlopně biologické perikardiální pro větší anulus s externím uložením stentu
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 09:00
Část 5: Srdeční mitrální chlopně biologické perikardiální
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 09:00
Část 6: Bezstehové aortální chlopně (rychle implantovatelné) pro minimálně invazivní operace
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 09:00
Část 7: Srdeční aortální chlopně mechanické
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 09:00
Část 8: Srdeční mitrální chlopně mechanické
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 09:00
Dodávka biologických a mechanických chlopní
nadlimitní Zadávání 30.03.2022
Dodávky diagnostik pro vyšetřování proteinů validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného analyzátoru na principu nefelometrie
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 23.05.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››