Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kancelářský software pro Nemocnici České Budějovice
nadlimitní Příjem nabídek 11.11.2019 02.12.2019 08:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J05AR18 - EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID, ELVITEGRAVIR A KOBICISTAT pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 10.10.2019 11.11.2019 09:00
Dodávky SZM - Elektrofyziologie
nadlimitní Hodnocení 10.10.2019 11.11.2019 10:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XC13 - PERTUZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zrušeno 03.10.2019 04.11.2019 12:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XE26 - KABOZANTINIB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 01.10.2019 01.11.2019 10:00
RTG mobilní C-rameno s Flat-panel detektorem s akvizicí pro 3D zobrazení
nadlimitní Zadáno 30.09.2019 31.10.2019 07:00
Centrifuga 3 ks
nadlimitní Zadáno 27.09.2019 29.10.2019 07:00
Operační stůl s nosností nad 135 kg – příslušenství (deska 3 ks, transportní vozík 3 ks)
nadlimitní Zadáno 27.09.2019 29.10.2019 07:00
Ultrazvukový přístroj (high end s 3D/4D technologií vč. sond)
nadlimitní Zadáno 27.09.2019 29.10.2019 07:00
Nasazení SIEM v ICT prostředí Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 25.09.2019 11.10.2019 08:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J06BB16 - PALIVIZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s. II.
nadlimitní Zrušeno 19.09.2019 21.10.2019 10:00
Klinický informační systém pro intenzívní neonatologickou péči
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2019 06.12.2019 08:00
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB
nadlimitní Vyhodnoceno 12.09.2019 14.10.2019 10:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J05AP55 - SOFOSBUVIR a VELPATASVIR pro Nemocnici České Budějovice, a.s. II
nadlimitní Zrušeno 10.09.2019 11.10.2019 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin - B01AD02 - ALTEPLASA
nadlimitní Zrušeno 10.09.2019 11.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››