Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tříbodová kraniální svorka kompatibilní s MRI prostředím do intenzity 3,0 T
podlimitní Příjem nabídek 29.09.2022 21.10.2022 09:00
Dodávky diagnostik pro stanovení protilátek proti infekčním agens metodou ELISA se zápůjčkou analyzátoru
podlimitní Hodnocení 18.08.2022 19.09.2022 09:00
část 1 Navigované implantáty a instrumentárium pro spondylochirurgické výkony
nadlimitní Příjem nabídek 08.08.2022 03.10.2022 10:00
část 2 Nenavigované implantáty a instrumentárium pro spondylochirurgické výkony
nadlimitní Hodnocení 08.08.2022 08.09.2022 10:00
Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému pro Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 08.08.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (112022)
nadlimitní Zadávání 05.08.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (112022) - Část 1 L01XK01 OLAPARIB
nadlimitní Hodnocení 05.08.2022 05.09.2022 10:30
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (112022) - Část 2 L03AB08 INTERFERON BETA-1B
nadlimitní Hodnocení 05.08.2022 05.09.2022 10:30
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022)
nadlimitní Zadávání 05.08.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 1 L01FF01 NIVOLUMAB
nadlimitní Hodnocení 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 2 L01FX04 IPILIMUMAB
nadlimitní Hodnocení 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 3 J05AR25 LAMIVUDIN A DOLUTEGRAVIR
nadlimitní Hodnocení 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 4 D11AH05 DUPILUMAB
nadlimitní Hodnocení 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 5 C10AX14 ALIROKUMAB
nadlimitní Hodnocení 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka pracích prostředků pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2022 22.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››