Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 1 - L01XK01 OLAPARIB
nadlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 27.05.2021 08:00
Část 2 - J06BB16 PALIVIZUMAB
nadlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 27.05.2021 08:00
Část 3 - L01EF01 PALBOCIKLIB
nadlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 27.05.2021 08:00
Část 4 - L01BC59 TRIFLURIDIN, KOMBINACE
nadlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 27.05.2021 08:00
Část 5 - L01XX24 PEGASPARGASA
nadlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 27.05.2021 08:00
Dodávka léčiv ATC skupin I/2021 CB
nadlimitní Zadávání 07.04.2021
Dodávka validovaných diagnostik pro vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů a vyšetření retikulocytů se zápůjčkou dvou hematologických analyzátorů pro Nemocnici České Budějovice, a.s., Pracoviště hematologie.
nadlimitní Hodnocení 06.04.2021 07.05.2021 10:00
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro přístroje pro chemické a morfologické vyšetření moče, které jsou ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 10.02.2021 05.03.2021 09:00
LCMS Q-TOF Systém kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS) s vysokým rozlišením Q-TOF (kvadrupól (Q)- analyzátor doby letu (TOF)).
nadlimitní Zadáno 10.02.2021 12.03.2021 07:30
Kardioangiografický přístroj pro katetrizační arytmologickou laboratoř kardiocentra – obměna
nadlimitní Hodnocení 15.01.2021 15.02.2021 07:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XE15-VEMURAFENIB pro Nemocnici České Budějovice, a..
nadlimitní Zadáno 09.11.2020 11.12.2020 09:00
Část 1 - Chléb
podlimitní Zadáno 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Část 2 - Ostatní pečivo
podlimitní Zadáno 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Dodávka pečiva pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 23.10.2020
Upgrade verifikačního a plánovacího systému ARIA verze 13.0 na nejvyšší dostupnou verzi Upgrade lineárních urychlovačů TrueBeam, Upgrade CBCT na iCBCT
nadlimitní Zadáno 20.10.2020 20.11.2020 07:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››