Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
část 1 Navigované implantáty a instrumentárium pro spondylochirurgické výkony
nadlimitní Příjem nabídek 08.08.2022 08.09.2022 10:00
část 2 Nenavigované implantáty a instrumentárium pro spondylochirurgické výkony
nadlimitní Příjem nabídek 08.08.2022 08.09.2022 10:00
Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému pro Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 08.08.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (112022)
nadlimitní Zadávání 05.08.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (112022) - Část 1 L01XK01 OLAPARIB
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 05.09.2022 10:30
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (112022) - Část 2 L03AB08 INTERFERON BETA-1B
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 05.09.2022 10:30
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022)
nadlimitní Zadávání 05.08.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 1 L01FF01 NIVOLUMAB
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 2 L01FX04 IPILIMUMAB
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 3 J05AR25 LAMIVUDIN A DOLUTEGRAVIR
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 4 D11AH05 DUPILUMAB
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 5 C10AX14 ALIROKUMAB
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka pracích prostředků pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2022 22.08.2022 10:00
Dodávka léčiv k léčbě roztroušené sklerózy s účinnými látkami TERIFLUNOMID a ALEMTUZUMAB
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2022 22.08.2022 09:00
Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“, Nemocnice České Budějovice, a.s. - 2. etapa
nadlimitní Hodnocení 20.06.2022 22.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››