Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka validovaných antibiotických disků se zápůjčkou readeru inhibičních zón pro mikrobiologická vyšetření pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 03.05.2021 11:00
Redon pro jihočeské nemocnice
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 06.05.2019 09:00
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu a kontrolních materiálů pro elektroforetickou separaci proteinů v séru na zařízení Capillarys FLEX Sebia, který je ve vlastnictví NCB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2019 03.05.2019 10:00
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro automatickou linku TCA Automation a analyzátory Advia 1800, Centaur XP a Immulite 2000 XPi, které jsou ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 08.04.2019 20.05.2019 10:00
„Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie na Pracovišti imunologie Nemocnice České Budějovice, a.s.“
nadlimitní Příjem nabídek 08.04.2019 20.05.2019 10:00
Gynekologické vyšetřovací křeslo 6 ks
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2019 06.05.2019 08:00
Elektrické polohovací vyšetřovací křeslo/ lehátko k ultrazvukovému vyšetření – 2 ks
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2019 06.05.2019 08:00
Statický RTG – Skiagrafie s vertigrafem
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2019 06.05.2019 07:30
Dodávka inkontinenčních pomůcek pro dětské pacienty jihočeských nemocnic
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2019 23.04.2019 09:00
Dodávka diagnostik a spotřebního materiálu pro kvantitativní stanovení beta-D-glukanu v séru validovanou metodou na analyzátoru Toxinometer MT – 6500 Wako pro Centrální laboratoře NCB
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2019 18.04.2019 12:00
„Dodávka validovaných testů pro rychlou diagnostiku virových gastroenteritid pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.04.2019 18.04.2019 11:00
Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
nadlimitní Příjem nabídek 29.03.2019 09.05.2019 10:00
Dodávka a montáž prádelenských strojů pro prádelnu Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 18.03.2019 15.04.2019 09:00
Kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s min. kapacitou jedné komory 50 kg, nakládacím dopravníkem a s odstředivkou
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2019 14.05.2019 09:00
Dodávka validovaných E-testů pro mikrobiologická vyšetření pro Laboratoř klinické mikrobiologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2019 26.03.2019 10:00
všechny zakázky