Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka 2 ks hořáků pro plynové kotle pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 25.10.2019 11:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J05AR18 - EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID, ELVITEGRAVIR A KOBICISTAT pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 10.10.2019 11.11.2019 09:00
Dodávky SZM - Elektrofyziologie
nadlimitní Příjem nabídek 10.10.2019 11.11.2019 10:00
Infuzní technika pro Nemocnici Tábor, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2019 24.10.2019 10:00
Infuzní technika pro Nemocnici Tábor, a.s. - Část 1 Infuzní technika pro lůžková oddělení
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2019 24.10.2019 10:00
Infuzní technika pro Nemocnici Tábor, a.s. - Část 2 Infuzní technika pro chirurgickou JIP
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2019 24.10.2019 10:00
Úprava elektrického napájení - výměna traf Nemocnice Tábor, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 07.10.2019 23.10.2019 10:00
„Dodávka IT vybavení do Nemocnice Český Krumlov, a.s.“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2019 18.10.2019 10:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XC13 - PERTUZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 03.10.2019 04.11.2019 12:00
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DISTRIBUCE LÉČIV A DALŠÍHO ZBOŽÍ
nadlimitní Příjem nabídek 01.10.2019 01.11.2019 11:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XE26 - KABOZANTINIB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 01.10.2019 01.11.2019 10:00
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci budovy vrátnice Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2019“
podlimitní Příjem nabídek 30.09.2019 21.10.2019 11:00
RTG mobilní C-rameno s Flat-panel detektorem s akvizicí pro 3D zobrazení
nadlimitní Příjem nabídek 30.09.2019 31.10.2019 07:00
Operační stůl s nosností nad 135 kg – příslušenství (deska 3 ks, transportní vozík 3 ks)
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2019 29.10.2019 07:00
Centrifuga 3 ks
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2019 29.10.2019 07:00
všechny zakázky