Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nemocnice Český Krumlov – interní pavilon – stavební úpravy a modernizace 4.NP – 7.NP II.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 18.07.2024 23:59
Diagnostický ultrazvuk pro gastroenterologické oddělení
Nemocnice Tábor, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2024 17.06.2024 10:00
Dodávka validovaných diagnostik k rychlému průkazu mikrobiálních antigenů na principu imunofluorescence s výpůjčkou přístroje
Jihočeské nemocnice, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 04.07.2024 09:00
Intravenózní bezpečnostní kanyly pro jihočeské nemocnice 2024
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 04.07.2024 09:00
Léčiva pro NEMCB (192024) - Část 4 L01FF06 CEMIPLIMAB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 04.07.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (192024) - Část 3 L01XK02 NIRAPARIB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 04.07.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (192024) - Část 2 L03AB07 INTERFERON BETA-1A cesta podání subkutánní
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 04.07.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (192024) - Část 1 L03AB07 INTERFERON BETA-1A cesta podání intramuskulární
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 04.07.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (192024)
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 03.06.2024
Prevence kolorektálního karcinomu Nemocnice Strakonice, a.s.
Nemocnice Strakonice, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2024 14.06.2024 10:00
Kybernetická bezpečnost Nemocnice Písek - serverové rozvaděče, PDU, UPS
Nemocnice Písek, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2024 28.06.2024 10:00
Přístroj pro funkční pohybovou terapii ruky s motivační zpětnou vazbou
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Hodnocení 24.05.2024 17.06.2024 09:00
Multifaktorové přihlášení - znovuvyhlášení
Nemocnice Písek, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2024 28.06.2024 10:00
Léčiva pro JIHNEM (162024) - Část 4 J01MA02 CIPROFLOXACINn, léková forma infuzní roztok, o obsahu 400mg v 1 lahvi/vaku
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 08.07.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (162024) - Část 3 J01MA02 CIPROFLOXACIN, léková forma infuzní roztok, o obsahu 200mg v 1 lahvi/vaku
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 08.07.2024 09:00
všechny zakázky