Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž prádelenských strojů pro prádelnu Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2019 15.04.2019 09:00
Kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s min. kapacitou jedné komory 50 kg, nakládacím dopravníkem a s odstředivkou
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2019 18.04.2019 09:00
Dodávka validovaných E-testů pro mikrobiologická vyšetření pro Laboratoř klinické mikrobiologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2019 26.03.2019 10:00
Dodávka stříkaček a injekčních jehel pro jihočeské nemocnice
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2019 08.04.2019 09:00
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro přístroje pro chemické a morfologické vyšetření moče, které jsou ve vlastnictví NCB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2019 26.03.2019 09:00
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro přístroje pro stanovení krevních plynů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2019 02.04.2019 10:00
Gynekologické vyšetřovací křeslo 6 ks
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2019 25.03.2019 08:00
Elektrické polohovací vyšetřovací křeslo/ lehátko k ultrazvukovému vyšetření – 2 ks
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2019 25.03.2019 08:00
Gynekologické vyšetřovací křeslo 6 ks
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2019 25.03.2019 08:00
Lůžko porodní 4 ks
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2019 25.03.2019 08:15
Zpracování projektové dokumentace včetně lékařské technologie ke stavbě „Přístavba a rekonstrukce pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s. – 2. etapa“
podlimitní Hodnocení 22.02.2019 22.03.2019 09:00
Bed side monitor životních funkcí 8 ks + centrála
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2019 25.03.2019 07:30
Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy vč. sond
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2019 25.03.2019 08:00
Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2019 25.03.2019 07:30
CT simulátor pro radiační onkologii
nadlimitní Hodnocení 18.02.2019 21.03.2019 07:30
všechny zakázky