Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Transkatetrová aortální chlopeň pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2021 20.12.2021 12:00
Diagnostika pro imunohematologická vyšetření se zápůjčkou 2 analyzátorů
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2021 20.12.2021 10:00
Upgrade videoprocesoru endoskopické sestavy
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 09.12.2021 07:30
Zařízení pro překládání pacientů na operačním sále s oknem - 3 ks
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2021 08.12.2021 07:30
Laminární box pro přípravu radiofarmak
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 09.11.2021 02.12.2021 07:30
Rámcová dohoda o poskytování služby distribuce léčiv a dalšího zboží pro jihočeské nemocnice
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 05.11.2021 20.12.2021 10:00
INTRAVENÓZNÍ BEZPEČNOSTNÍ KANYLY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 04.11.2021 06.12.2021 11:00
Dodávka telefonní ústředny pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2021 19.11.2021 10:00
PAVILON E – IZOLAČNÍ BOXY JIP – 2.NP A 3.NP REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016305
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
podlimitní Hodnocení 27.10.2021 25.11.2021 08:00
„Dodávka IT vybavení do Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2021“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2021 05.11.2021 11:00
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby Modernizace urgentního příjmu Nemocnice Písek, a.s.
Nemocnice Písek, a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 25.10.2021 11.11.2021 11:00
Projektová dokumentace snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - zateplení budov I a II, 3 a 4, pavilon E
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 20.10.2021 11.11.2021 08:00
„Stavební práce spočívající v opravě chodníků v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2021“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2021 20.10.2021 11:00
Inkubátor pro transport novorozenců s certifikací pro leteckou záchranou službu
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 08.10.2021 08.11.2021 07:30
Snížení energetické náročnosti nemocnice Dačice, a.s. - energetický zdroj
Nemocnice Dačice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2021 15.12.2021 10:00
všechny zakázky