Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba nových parkovacích stání v areálu Nemocnice Tábor, a.s.
Nemocnice Tábor, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2022 03.06.2022 10:00
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci CHIR JIP Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2022“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2022 27.05.2022 11:00
React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. - Dodávka novorozeneckého resuscitačního lůžka s dálkovou monitorací
Nemocnice Prachatice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 23.05.2022 09:00
Dodávka testů, spotřebního materiálu a reagencií potřebných pro identifikaci mikroorganismů hmotnostní spektrometrií (technologie MALDI-TOF) hmotnostním spektrometrem VITEK MS
Nemocnice České Budějovice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 27.05.2022 08:00
Pořízení chirurgického instrumentária
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 31.05.2022 08:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (092022) – Část 3 L04AC13 IXEKIZUMAB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (092022) – Část 2 J05AR13 LAMIVUDIN, ABAKAVIR A DOLUTEGRAVIR
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (092022) – Část 1 B02BX04 ROMIPLOSTIM
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (092022)
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 29.04.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 5 B02BX05 ELTROMBOPAG
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 4 J05AR18 EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID, ELVITEGRAVIR A KOBICISTAT
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 3 L01FD03 TRASTUZUMAB EMTANSIN
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 2 L01EX07 KABOZANTINIB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 1 R03DX05 OMALIZUMAB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022)
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 29.04.2022
všechny zakázky