Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 2 - Ostatní pečivo
podlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Část 1 - Chléb
podlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Dodávka pečiva pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadávání 23.10.2020
Upgrade verifikačního a plánovacího systému ARIA verze 13.0 na nejvyšší dostupnou verzi Upgrade lineárních urychlovačů TrueBeam, Upgrade CBCT na iCBCT
nadlimitní Příjem nabídek 20.10.2020 20.11.2020 07:30
Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2020 29.10.2020 11:00
Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Modernizace energetického zdroje, prádelny, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvoj zemního plynu
nadlimitní Příjem nabídek 02.10.2020 30.11.2020 10:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L04AX05-PIRFENIDON pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 23.09.2020 23.10.2020 09:00
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu pro vyšetřování kvantitativní bakteriurie se zápůjčkou analyzátorů
podlimitní Hodnocení 17.09.2020 19.10.2020 09:00
KOLENNÍ IMPLANTÁTY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE
nadlimitní Hodnocení 16.09.2020 16.10.2020 12:00
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů: Výměna vzduchotechnických jednotek operačních sálů včetně souvisejících stavebních prací
podlimitní Hodnocení 15.09.2020 12.10.2020 10:00
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A (Hemodialýza a Gastroskopie)
nadlimitní Hodnocení 09.09.2020 12.10.2020 09:00
Část 2: Stříkačky lavážní sterilní
nadlimitní Hodnocení 07.09.2020 12.10.2020 10:00
Část 1: Stříkačky injekční trojdílné LL
nadlimitní Hodnocení 07.09.2020 12.10.2020 10:00
STŘÍKAČKY INJEKČNÍ TROJDÍLNÉ LL, STŘÍKAČKY LAVÁŽNÍ NESTERILNÍ A STERILNÍ II.
nadlimitní Zadávání 07.09.2020
Dodávka diagnostik pro stanovení návykových látek a jiných speciálních analytů v séru a moči na automatickém biochemickém analyzátoru ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 26.08.2020 17.09.2020 10:00
všechny zakázky