Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby Modernizace urgentního příjmu Nemocnice Písek, a.s.
Nemocnice Písek, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 25.10.2021 11.11.2021 11:00
Projektová dokumentace snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - zateplení budov I a II, 3 a 4, pavilon E
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 20.10.2021 11.11.2021 08:00
„Stavební práce spočívající v opravě chodníků v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2021“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2021 20.10.2021 11:00
Inkubátor pro transport novorozenců s certifikací pro leteckou záchranou službu
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 08.10.2021 08.11.2021 07:30
Snížení energetické náročnosti nemocnice Dačice, a.s. - energetický zdroj
Nemocnice Dačice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2021 22.11.2021 10:00
Servis magnetické rezonance v Nemocnici Tábor, a.s.
Nemocnice Tábor, a.s.
podlimitní Hodnocení 06.10.2021 22.10.2021 10:00
Ostraha a ochrana majetku Nemocnice Tábor, a.s.
Nemocnice Tábor, a.s.
podlimitní Hodnocení 06.10.2021 22.10.2021 10:00
Informační systém pro videomanagement operačních sálů Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 05.11.2021 08:00
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPIN PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. (IV/2021 CB)
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 04.10.2021
Část 4 - Implantabilní defibrilátory se subkutánně zaváděnými elektrodami
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Část 3 - Implantabilní defibrilátory se zvýšenou ochranou a programovatelnými parametry defibrilačního výboje
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Část 2 - Implantabilní defibrilátory s možností multielektrodové stimulace a monitorace pomocí chytrého telefonu s aplikací
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Část 1 - Implantabilní defibrilátory vhodné pro vyšetření magnetickou rezonancí s vybavením možností dálkového sledování
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Defibrilátory pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 04.10.2021
Část 4 - L01EL01 IBRUTINIB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 04.11.2021 10:00
všechny zakázky