Profil zadavatele: Nemocnice Prachatice, a.s.

  • Název: Nemocnice Prachatice, a.s.
  • IČO: 26095165
  • Adresa:
    Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 18.01.2019 19.02.2019 09:00
Multifunkční informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s. - VZMR
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2018 21.12.2018 16:30
SYSTÉM PRO OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ A PRO OBJEDNÁVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ REHABILITAČNÍ PÉČE
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2018 15.10.2018 12:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016