Profil zadavatele: Nemocnice Prachatice, a.s.

  • Název: Nemocnice Prachatice, a.s.
  • IČO: 26095165
  • Adresa:
    Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka úpravny vody pro hemodialýzu Nemocnice Prachatice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 28.05.2021 12:00
Dodávka a montáž nábytku do lékárny Nemocnice Prachatice,a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 30.04.2021 12:00
Dodávka CT přístroje
nadlimitní Zadáno 12.11.2020 14.12.2020 09:00
Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s.
podlimitní Zadáno 14.08.2020 04.09.2020 09:00
Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnice Prachatice, a.s.
nadlimitní Zadáno 25.03.2020 20.05.2020 09:00
Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice
podlimitní Zadáno 24.09.2019 08.11.2019 09:00
SYSTÉM PRO OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ A PRO OBJEDNÁVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ REHABILITAČNÍ PÉČE
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2018 15.10.2018 12:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016