Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Klinický informační systém
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro přístroje pro chemické a morfologické vyšetření moče, které jsou ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 10.02.2021 05.03.2021 09:00
LCMS Q-TOF Systém kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS) s vysokým rozlišením Q-TOF (kvadrupól (Q)- analyzátor doby letu (TOF)).
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 10.02.2021 12.03.2021 07:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016