Profil zadavatele: Nemocnice Strakonice, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů: Výměna vzduchotechnických jednotek operačních sálů včetně souvisejících stavebních prací
podlimitní Hodnocení 15.09.2020 12.10.2020 10:00
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu - opakování
nadlimitní Hodnocení 17.07.2020 01.10.2020 10:00
Ultrazvukový přístroj pro echokardiologii - pořízení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 13.08.2020 10:00
Ultrazvukový přístroj pro ARO, NEU – pořízení 2ks
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 13.08.2020 10:00
Lůžka pro standardní péči NS, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 13.07.2020 10:00
Obnova endoskopického vybavení Nemocnice Strakonice, a.s. – II. etapa
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 27.07.2020 10:00
Opatření pro zvýšení KyberBezpečnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 30.06.2020 10:00
Novostavba parkoviště nemocnice Strakonice N.O.R.D.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2020 15.05.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Snížení energetické náročnosti v Nemocnici Strakonice, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2018 20.12.2018 12:00
Dotační management a administrace projektu „Snížení energetické náročnosti v Nemocnici Strakonice, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2018 20.12.2018 12:00
IDM pro Nemocnici Strakonice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2018 03.01.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016