Profil zadavatele: Nemocnice Strakonice, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy medicinálních plynů po provozních revizích – Interní pavilon
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 21.10.2021 10:00
Úpravna vody pro hemodialýzu NS, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2021 04.08.2021 10:00
Instalace MG2 340kVA, Nemocnice Strakonice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 15.03.2021 12:00
Rekonstrukce opláštění budovy Interny – východ + severní strana
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2021 24.02.2021 12:00
Fakoemulsifikátor pro CPZ
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 12.02.2021 10:00
Rekonstrukce bytových jader, Ubytovna č.p.211
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2020 15.01.2021 12:00
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - Projekt - Molekulární biologická laboratoř s ohledem na potenciální hrozby
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 20.11.2020 12:00
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - Projekt - Urgentní příjem Nemocnice Strakonice, a.s
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2020 23.10.2020 10:00
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů: Výměna vzduchotechnických jednotek operačních sálů včetně souvisejících stavebních prací
podlimitní Zadáno 15.09.2020 12.10.2020 10:00
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu - opakování
nadlimitní Zadáno 17.07.2020 01.10.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Snížení energetické náročnosti v Nemocnici Strakonice, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2018 20.12.2018 12:00
Dotační management a administrace projektu „Snížení energetické náročnosti v Nemocnici Strakonice, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2018 20.12.2018 12:00
IDM pro Nemocnici Strakonice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2018 03.01.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016