Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci CHIR JIP Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2022“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2022 27.05.2022 11:00
React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. - Dodávka novorozeneckého resuscitačního lůžka s dálkovou monitorací
Nemocnice Prachatice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 23.05.2022 09:00
Dodávka testů, spotřebního materiálu a reagencií potřebných pro identifikaci mikroorganismů hmotnostní spektrometrií (technologie MALDI-TOF) hmotnostním spektrometrem VITEK MS
Nemocnice České Budějovice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 27.05.2022 08:00
Pořízení chirurgického instrumentária
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 31.05.2022 08:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (092022)
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 29.04.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (092022) – Část 1 B02BX04 ROMIPLOSTIM
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (092022) – Část 2 J05AR13 LAMIVUDIN, ABAKAVIR A DOLUTEGRAVIR
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (092022) – Část 3 L04AC13 IXEKIZUMAB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022)
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 29.04.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 1 R03DX05 OMALIZUMAB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 2 L01EX07 KABOZANTINIB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 3 L01FD03 TRASTUZUMAB EMTANSIN
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 4 J05AR18 EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID, ELVITEGRAVIR A KOBICISTAT
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (082022) – Část 5 B02BX05 ELTROMBOPAG
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (072022)
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 29.04.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››