Profil zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Infuzní technika pro Nemocnici Tábor, a.s.
podlimitní Hodnocení 08.10.2019 24.10.2019 10:00
Infuzní technika pro Nemocnici Tábor, a.s. - Část 1 Infuzní technika pro lůžková oddělení
podlimitní Hodnocení 08.10.2019 24.10.2019 10:00
Infuzní technika pro Nemocnici Tábor, a.s. - Část 2 Infuzní technika pro chirurgickou JIP
podlimitní Hodnocení 08.10.2019 24.10.2019 10:00
Úprava elektrického napájení - výměna traf Nemocnice Tábor, a.s.
podlimitní Hodnocení 07.10.2019 05.11.2019 10:00
Dodávka lůžek pro Nemocnici Tábor, a.s.
podlimitní Hodnocení 27.09.2019 25.10.2019 10:00
Chlazení vybraných prostor budova B - Nemocnice Tábor, a.s.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.09.2019 24.09.2019 10:00
Stavební úpravy v části objektu polikliniky Sídliště nad Lužnicí se změnou užívání na odběrové centrum krve
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2019 28.08.2019 10:00
Stacionární skiagrafický přístroj s přímou digitalizací
nadlimitní Zadáno 18.06.2019 19.07.2019 10:00
Výkon činnosti TDI pro provádění stavby "Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s." (Staveniště A)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.04.2019 03.04.2019 10:00
Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
nadlimitní Zadáno 29.03.2019 09.05.2019 10:00
Modernizace systému - klinické a diagnostické prohlížeče obrazové dokumentace Nemocnice Tábor, a.s.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2019 04.03.2019 10:00
Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v siťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s. (Etapa 2)
nadlimitní Zadáno 11.01.2019 11.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016