Profil zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vozidla se sanitní zástavbou
nadlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 23.08.2021 10:00
Medicínský laser vhodný pro řešení litiázy, BPH prostaty a pro řez/koagulaci měkké tkáně včetně flexibilního ureteroskopu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2021 23.06.2021 10:00
Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 04.09.2020 10:00
Nová psychiatrie – zdravotnické vybavení – Anesteziologický přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 28.07.2020 10:00
Nová psychiatrie – zdravotnické vybavení – Elektrokonvulzivní přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 28.07.2020 10:00
Nová psychiatrie - zdravotnické vybavení - Lůžka
podlimitní Zadáno 12.06.2020 30.06.2020 10:00
Realizace vlastního energetického zdroje v Nemocnici Tábor, a.s.
nadlimitní Zadáno 13.03.2020 17.04.2020 10:00
Stacionární skiagrafický přístroj s přímou digitalizací
nadlimitní Zadáno 18.06.2019 19.07.2019 10:00
Modernizace systému - klinické a diagnostické prohlížeče obrazové dokumentace Nemocnice Tábor, a.s.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2019 04.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016