Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Angiografický přístroj dvouprůmětový
nadlimitní Zadáno 03.10.2022 04.11.2022 07:30
Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie
nadlimitní Zadáno 30.09.2022 31.10.2022 09:00
Tříbodová kraniální svorka kompatibilní s MRI prostředím do intenzity 3,0 T
podlimitní Zadáno 29.09.2022 21.10.2022 09:00
Dodávky diagnostik pro stanovení protilátek proti infekčním agens metodou ELISA se zápůjčkou analyzátoru
podlimitní Zadáno 18.08.2022 19.09.2022 09:00
část 1 Navigované implantáty a instrumentárium pro spondylochirurgické výkony
nadlimitní Zadáno 08.08.2022 03.10.2022 10:00
část 2 Nenavigované implantáty a instrumentárium pro spondylochirurgické výkony
nadlimitní Zadáno 08.08.2022 08.09.2022 10:00
Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému pro Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.08.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (112022)
nadlimitní Zadávání 05.08.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (112022) - Část 1 L01XK01 OLAPARIB
nadlimitní Zadáno 05.08.2022 05.09.2022 10:30
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (112022) - Část 2 L03AB08 INTERFERON BETA-1B
nadlimitní Zadáno 05.08.2022 05.09.2022 10:30
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022)
nadlimitní Zadáno 05.08.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 2 L01FX04 IPILIMUMAB
nadlimitní Zadáno 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 3 J05AR25 LAMIVUDIN A DOLUTEGRAVIR
nadlimitní Zadáno 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 4 D11AH05 DUPILUMAB
nadlimitní Zadáno 05.08.2022 05.09.2022 10:00
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (102022) - Část 5 C10AX14 ALIROKUMAB
nadlimitní Zadáno 05.08.2022 05.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››