Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčiva pro NEMCB (132024)
nadlimitní Zadávání 26.04.2024
Léčiva pro NEMCB (132024) - Část 1 L01EB04 OSIMERTINIB
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (132024) - Část 2 L01XK01 OLAPARIB
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (132024) - Část 3 R03DX10 BENRALIZUMAB
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (132024) - Část 6 L01EX07 KABOZANTINIB
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (132024) - Část 7 L04AG03 NATALIZUMAB
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (142024)
nadlimitní Zadávání 26.04.2024
Léčiva pro NEMCB (142024) - Část 1 L01ED03 ALEKTINIB
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (142024) - Část 2 L01FA03 OBINUTUZUMAB
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (142024) - Část 3 L01FD03 TRASTUZUMAB EMTANSIN
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (142024) - Část 4 L01FX14 POLATUZUMAB VEDOTIN
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (142024) - Část 5 L01XJ01 VISMODEGIB
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (142024) - Část 6 L04AG08 OKRELIZUMAB
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (142024) - Část 7 L01FA01 RITUXIMAB, cesta podání subkutánní podání
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (152024)
nadlimitní Zadávání 26.04.2024
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20  ››