Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přemístění strojního vybavení ze staré prádelny do nové prádelny
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 24.04.2019 09:00
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro automatickou linku TCA Automation a analyzátory Advia 1800, Centaur XP a Immulite 2000 XPi, které jsou ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.04.2019 27.05.2019 10:00
„Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie na Pracovišti imunologie Nemocnice České Budějovice, a.s.“
nadlimitní Zadáno 08.04.2019 22.05.2019 10:00
„Dodávka validovaných testů pro rychlou diagnostiku virových gastroenteritid pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 18.04.2019 11:00
Dodávka a montáž prádelenských strojů pro prádelnu Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 18.03.2019 15.04.2019 09:00
Zpracování projektové dokumentace včetně lékařské technologie ke stavbě „Přístavba a rekonstrukce pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s. – 2. etapa“
podlimitní Zadáno 22.02.2019 22.03.2019 09:00
Dodávky léčivých přípravků pro spol. Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 02.01.2019 05.04.2019 10:00
Chirurgický telemanipulátor pro miniinvazivní chirurgii
nadlimitní Zadáno 28.11.2018 14.12.2018 08:00
Dodávka toaletního papíru
nadlimitní Zadáno 31.10.2018 30.11.2018 13:00
Defibrilátory
nadlimitní Hodnocení 14.08.2018 14.09.2018 11:15
Prádelna v areálu Nemocnice České Budějovice a.s.
podlimitní Zadáno 03.08.2018 07.09.2018 11:00
Novostavba pavilonu Transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 24.05.2018 30.07.2018 10:00
Monitor NIRS pro měření regionální saturace vč. měření SPO2
nadlimitní Zadáno 22.03.2018 12.04.2018 08:45
Instrumentarium pro abdominální a vaginální operativu
nadlimitní Hodnocení 02.03.2018 28.05.2018 08:00
Dodávky diagnostik pro vyšetřování proteinů validovanými metodami
nadlimitní Zadáno 18.01.2018 26.02.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››