Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
CT pro urgentní příjem
nadlimitní Příjem nabídek 19.01.2022 21.02.2022 08:00
Automatický biochemický analyzátor
nadlimitní Příjem nabídek 27.12.2021 27.01.2022 07:30
Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci - Projekt modernizace automatizace CORE laboratoře pro Centrální laboratoře NCB
nadlimitní Hodnocení 22.12.2021 11.01.2022 10:00
Diagnostická linka pro testování COVID-19
nadlimitní Zadáno 17.12.2021 20.12.2021 10:00
Defibrilátory s možností monitorace a sensingu v zóně pomalých komorových arytmií
nadlimitní Hodnocení 06.12.2021 05.01.2022 10:00
„Speciální zdravotnický nábytek pro Centrální sterilizaci nemocnice České Budějovice“
nadlimitní Hodnocení 29.11.2021 29.12.2021 10:00
Transkatetrová aortální chlopeň pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 19.11.2021 20.12.2021 12:00
Diagnostika pro imunohematologická vyšetření se zápůjčkou 2 analyzátorů
nadlimitní Hodnocení 19.11.2021 20.12.2021 10:00
Upgrade videoprocesoru endoskopické sestavy
podlimitní Zadáno 18.11.2021 09.12.2021 07:30
Zařízení pro překládání pacientů na operačním sále s oknem - 3 ks
podlimitní Zadáno 15.11.2021 08.12.2021 07:30
Doplnění vybavení a náhradních komponent k myčkám
nadlimitní Zadáno 09.11.2021 15.11.2021 13:00
Doplnění příslušenství k parním sterilizátorům
podlimitní Zadáno 09.11.2021 15.11.2021 12:00
Laminární box pro přípravu radiofarmak
podlimitní Zadáno 09.11.2021 02.12.2021 07:30
Inkubátor pro transport novorozenců s certifikací pro leteckou záchranou službu
nadlimitní Zadáno 08.10.2021 08.11.2021 07:30
Informační systém pro videomanagement operačních sálů Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 05.11.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››