Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DODÁVKA SKŘÍNÍ, STOLŮ A KUCHYŇSKÝCH LINEK PRO PAVILON CH NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 16.07.2024 16.08.2024 10:00
Dodávka validovaných diagnostik pro komplexní vyšetření krevních obrazů, koagulací, agregací a glykovaného hemoglobinu se zápůjčkou analyzátorů zapojených v automatické lince
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2024 30.07.2024 10:00
Dodávka validovaných diagnostik pro elektroforetickou separaci proteinů v séru, moči a krvi s následnou imunofixací pro Pracoviště klinické chemie
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 22.07.2024 08:00
Léčiva pro NEMCB (192024)
nadlimitní Zadávání 03.06.2024
Léčiva pro NEMCB (192024) - Část 1 L03AB07 INTERFERON BETA-1A cesta podání intramuskulární
nadlimitní Hodnocení 03.06.2024 04.07.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (192024) - Část 2 L03AB07 INTERFERON BETA-1A cesta podání subkutánní
nadlimitní Hodnocení 03.06.2024 04.07.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (192024) - Část 3 L01XK02 NIRAPARIB
nadlimitní Hodnocení 03.06.2024 04.07.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (192024) - Část 4 L01FF06 CEMIPLIMAB
nadlimitní Hodnocení 03.06.2024 04.07.2024 10:00
Přístroj pro funkční pohybovou terapii ruky s motivační zpětnou vazbou
podlimitní Zadáno 24.05.2024 17.06.2024 09:00
Ultrazvukový přístroj High-end pro perinatologické centrum
podlimitní Zadáno 21.05.2024 12.06.2024 09:00
NÁBYTEK PRO PAVILON CH NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.
nadlimitní Zadáno 15.05.2024 17.06.2024 10:00
Dodávky diagnostik pro stanovení autoprotilátek metodou chemiluminiscence se zápůjčkou analyzátoru
nadlimitní Zadáno 26.04.2024 27.05.2024 08:00
Léčiva pro NEMCB (012024)
nadlimitní Zadávání 26.04.2024
Léčiva pro NEMCB (012024) - Část 1 L01XX52 VENETOKLAX
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (012024) - Část 2 L04AC18 RISANKIZUMAB
nadlimitní Hodnocení 26.04.2024 27.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››