Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laminární box pro přípravu radiofarmak
nadlimitní Hodnocení 12.08.2021 13.09.2021 07:30
Multifunkční skiaskopicko - skiagrafický komplet s C- ramenem
nadlimitní Hodnocení 11.08.2021 13.09.2021 07:30
UZ přístroj s endosonomodulem pro digestivní endoskopii
nadlimitní Hodnocení 06.08.2021 07.09.2021 07:30
Dezinfektory a sušící skříně pro flexibilní endoskopy
nadlimitní Hodnocení 05.08.2021 07.09.2021 07:30
Část 1 - L01EB04 OSIMERTINIB
nadlimitní Hodnocení 09.07.2021 09.08.2021 08:00
Část 2 - R03DX10 BENRALIZUMAB
nadlimitní Hodnocení 09.07.2021 09.08.2021 08:00
Část 3 - L01EB03 AFATINIB
nadlimitní Hodnocení 09.07.2021 09.08.2021 08:00
Dodávka léčiv ATC skupin II/2021 CB
nadlimitní Zadávání 09.07.2021
Provádění revizních činností
nadlimitní Hodnocení 20.05.2021 22.06.2021 09:00
Koronární stenty lékové
nadlimitní Zadáno 13.05.2021
Koronární stenty lékové DES 1
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 14.06.2021 08:00
Koronární stenty lékové DES 2
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 14.06.2021 08:00
Koronární stenty lékové DES 3
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 14.06.2021 08:00
Koronární stenty lékové DES 4
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 14.06.2021 08:00
Koronární stenty lékové DES 5
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 14.06.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››