Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup serverové infrastruktury
nadlimitní Zadáno 01.11.2022 01.12.2022 14:00
Dodávky diagnostik pro stanovení protilátek proti Borrelia burgdorferi a Anaplasma metodou western blot se zápůjčkou analyzátoru.
podlimitní Hodnocení 27.10.2022 28.11.2022 09:00
Konzole s centrifugálním čerpadlem pro mimotělní oběh
podlimitní Zadáno 17.10.2022 09.11.2022 09:00
Dodávky radiofarmaka 18F-FDG pro PET/CT pracoviště Nemocnice České Budějovice, a.s. 2022
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 16.11.2022 10:00
Dodávky SZM - Elektrofyziologie
nadlimitní Zadáno 06.10.2022
Elektrofyziologie - Část 1: Ablační a diagnostické katétry pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 10: Hemostatický zavaděč katétrů- stabilizační bidirekčně řiditelný + kompatibilní transseptální jehla
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 11: Hemostatický zavaděč katétrů s delší pracovní délkou – stabilizační bidirekčně řiditelný + kompatibilní transseptální jehla
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 2: Ablační a diagnostické katétry pro 3D mapování a ablaci s magnetickým senzorem a impedančním měřením
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 3: Ablační katétry pro provádění konvenčních ablací s vyšší dodávanou energií
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 4: Ablační a diagnostické katétry pro komplexní řešení fibrilace síní s použitím pulzní ablace (PFA) bez magnetického senzoru pro 3D mapování
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 5: Základní diagnostické katétry – fixní
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 6: Základní diagnostické katétry – fixní ultratenké
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 7: Diagnostické a mapovací katétry pro zvýšenou bezpečnost pacienta
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 05.12.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 9: Hemostatický zavaděč katétrů - stabilizační fixní
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››