Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektrofyziologie - Část 3: Ablační katétry pro provádění konvenčních ablací s vyšší dodávanou energií
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 4: Ablační a diagnostické katétry pro komplexní řešení fibrilace síní s použitím pulzní ablace (PFA) bez magnetického senzoru pro 3D mapování
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 5: Základní diagnostické katétry – fixní
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 6: Základní diagnostické katétry – fixní ultratenké
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 7: Diagnostické a mapovací katétry pro zvýšenou bezpečnost pacienta
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 05.12.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 9: Hemostatický zavaděč katétrů - stabilizační fixní
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Angiografický přístroj dvouprůmětový
nadlimitní Zadáno 03.10.2022 04.11.2022 07:30
Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie
nadlimitní Zadáno 30.09.2022 31.10.2022 09:00
Tříbodová kraniální svorka kompatibilní s MRI prostředím do intenzity 3,0 T
podlimitní Zadáno 29.09.2022 21.10.2022 09:00
Dodávky diagnostik pro stanovení protilátek proti infekčním agens metodou ELISA se zápůjčkou analyzátoru
podlimitní Zadáno 18.08.2022 19.09.2022 09:00
část 1 Navigované implantáty a instrumentárium pro spondylochirurgické výkony
nadlimitní Zadáno 08.08.2022 03.10.2022 10:00
část 2 Nenavigované implantáty a instrumentárium pro spondylochirurgické výkony
nadlimitní Zadáno 08.08.2022 08.09.2022 10:00
Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému pro Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.08.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (112022)
nadlimitní Zadávání 05.08.2022
Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (112022) - Část 1 L01XK01 OLAPARIB
nadlimitní Zadáno 05.08.2022 05.09.2022 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››