Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPINY L03AX13 - GLATIRAMER-ACETÁT PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.
nadlimitní Zadáno 04.07.2019 05.08.2019 10:00
Dodávka validovaných kultivačních médií pro mikrobiologická vyšetření pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zrušeno 02.07.2019 05.08.2019 10:00
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPINY S01LA05 - AFLIBERCEPT PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.
nadlimitní Zrušeno 01.07.2019 02.08.2019 11:00
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPINY J05AP57 - GLEKAPREVIR A PIBRENTASVIR PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.
nadlimitní Zrušeno 27.06.2019 30.08.2019 10:00
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPINY L04AX04 - LENALIDOMID PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 26.07.2019 11:00
Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 20.06.2019 12.08.2019 09:00
Poskytnutí licencí NIS včetně podpory a údržby - rozšíření služeb
podlimitní Zadáno 19.06.2019 28.06.2019 12:00
Zálohování dat NEMCB
nadlimitní Zadáno 23.05.2019 10.06.2019 08:15
Poskytování služeb Public relations
podlimitní Zadáno 13.05.2019 12.06.2019 08:30
Stavební úpravy pavilonu „I“ Nemocnice České Budějovice
podlimitní Zadáno 26.04.2019 31.05.2019 10:00
Přemístění strojního vybavení ze staré prádelny do nové prádelny
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 24.04.2019 09:00
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro automatickou linku TCA Automation a analyzátory Advia 1800, Centaur XP a Immulite 2000 XPi, které jsou ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.04.2019 27.05.2019 10:00
„Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie na Pracovišti imunologie Nemocnice České Budějovice, a.s.“
nadlimitní Zadáno 08.04.2019 22.05.2019 10:00
„Dodávka validovaných testů pro rychlou diagnostiku virových gastroenteritid pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 18.04.2019 11:00
Dodávka a montáž prádelenských strojů pro prádelnu Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 18.03.2019 15.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016