Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 1 - J05AP54 ELBASVIR A GRAZOPREVIR
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 10:00
Část 2 - S01LA05 AFLIBERCEPT
nadlimitní Zrušeno 04.10.2021 04.11.2021 10:00
Část 4 - L01EL01 IBRUTINIB
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 04.11.2021 10:00
Část 1 - L04AC05 USTEKINUMAB
nadlimitní Zadáno 30.09.2021 01.11.2021 10:00
Část 2 - L01EX05 REGORAFENIB
nadlimitní Zadáno 30.09.2021 01.11.2021 10:00
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPIN PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. (III/2021 CB)
nadlimitní Zadáno 30.09.2021
Dodávka validovaných diagnostik a kontrolních materiálů pro stanovení protilátek proti chlamydiím metodou MIF pro Laboratoř klinické mikrobiologie, Pracoviště virologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 30.09.2021 01.11.2021 09:00
Dodávka validovaných testů pro rychlou diagnostiku virových gastroenteritid pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 30.09.2021 22.10.2021 09:00
Multifunkční skiaskopicko - skiagrafický komplet s C- ramenem
nadlimitní Zadáno 11.08.2021 13.09.2021 07:30
UZ přístroj s endosonomodulem pro digestivní endoskopii
nadlimitní Zadáno 06.08.2021 07.09.2021 07:30
Dezinfektory a sušící skříně pro flexibilní endoskopy
nadlimitní Zadáno 05.08.2021 07.09.2021 07:30
Část 2 - R03DX10 BENRALIZUMAB
nadlimitní Zadáno 09.07.2021 09.08.2021 08:00
Část 3 - L01EB03 AFATINIB
nadlimitní Zadáno 09.07.2021 09.08.2021 08:00
Dodávka léčiv ATC skupin II/2021 CB
nadlimitní Zadáno 09.07.2021
Provádění revizních činností
nadlimitní Zadáno 20.05.2021 22.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016