Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky uzenin pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 04.12.2019 20.12.2019 10:00
Dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro imunohematologický analyzátor IH-500, včetně zápůjčky 1ks kompatibilního imunohematologického analyzátoru s IH-500
nadlimitní Zrušeno 04.12.2019 16.01.2020 11:00
Dodávka potravin - drůbež
podlimitní Zrušeno 02.12.2019 18.12.2019 10:00
Poskytnutí licencí NIS včetně podpory a údržby - rozšíření počtu licencí a s tím souvisejících služeb
nadlimitní Zadáno 29.11.2019 17.12.2019 12:00
Dodávka masa pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 25.11.2019 27.12.2019 11:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XC13 - PERTUZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s. II.
nadlimitní Zadáno 21.11.2019 27.12.2019 09:00
Kancelářský software pro Nemocnici České Budějovice
nadlimitní Zadáno 11.11.2019 02.12.2019 08:00
Rozšíření stávající telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 15.11.2019 09:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J05AR18 - EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID, ELVITEGRAVIR A KOBICISTAT pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 11.11.2019 09:00
Dodávky SZM - Elektrofyziologie
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 11.11.2019 10:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XC13 - PERTUZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zrušeno 03.10.2019 04.11.2019 12:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XE26 - KABOZANTINIB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 01.10.2019 01.11.2019 10:00
Nasazení SIEM v ICT prostředí Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 25.09.2019 11.10.2019 08:00
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J06BB16 - PALIVIZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s. II.
nadlimitní Zrušeno 19.09.2019 21.10.2019 10:00
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB
nadlimitní Zadáno 12.09.2019 14.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016