Profil zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • Název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • IČO: 26068877
  • Adresa:
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: ezak.nemcb.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka potravin pro stravovací zařízení Nemocnice České Budějovice, a.s. - nápoje
nadlimitní Zadáno 11.12.2015 02.02.2016 08:45
„MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. - PET / CT scanner s příslušenstvím"
nadlimitní Zadáno 10.07.2015 23.09.2015 08:30
Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice České Budějovice, a. s., III - CT
nadlimitní Zadáno 01.05.2015 16.06.2015 08:30
Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s., III - Lineární urychlovač
nadlimitní Zadáno 01.05.2015 13.07.2015 08:30
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ RADIODIAGNOSTICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. II
nadlimitní Zadáno 03.04.2015 26.05.2015 13:00
Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a. s. - přístroj magnetická rezonance 3,0 T
nadlimitní Zadáno 21.02.2015 09.04.2015 08:30
Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a. s. - RTG technika
nadlimitní Zadáno 21.02.2015 09.04.2015 08:30
Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Nemocnice České Budějovice a.s. II.
nadlimitní Zadáno 22.11.2014 03.02.2015 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 17 18 19 20 21