Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčiva pro JIHNEM (182024) - Část 3 N05AH03 OLANZAPIN, cesta podání intramuskulární podání
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 24.06.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (182024) - Část 4 N03AG01 KYSELINA VALPROOVÁ léková forma prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 24.06.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (182024) - Část 5 N03AG01 KYSELINA VALPROOVÁ léková forma injekční roztok
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 24.06.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (182024) - Část 6 N05AX12 ARIPIPRAZOL, cesta podání intramuskulární podání
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 24.06.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (192024)
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Zadávání 22.05.2024
Léčiva pro JIHNEM (192024) - Část 1 B03AC ŽELEZO, PARENTERÁLNÍ PŘÍPRAVKY, sloučeniny trojmocného železa o obsahu 100mg v 1 amp./inj. Lahvičce
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 24.06.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (192024) - Část 2 B03AC ŽELEZO, PARENTERÁLNÍ PŘÍPRAVKY, sloučeniny trojmocného železa o obsahu 62,5mg v 1 ampuli
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 24.06.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (192024) - Část 3 B03AC ŽELEZO, PARENTERÁLNÍ PŘÍPRAVKY, sloučeniny trojmocného železa o obsahu 500 mg v 1 inj. Lahvičce
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 24.06.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (192024) - Část 4 L01CD01 PAKLITAXEL, ve formě nanočástic vázaných na albumin
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 24.06.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (192024) - Část 5 M05BX04 DENOSUMAB o obsahu 60mg v 1 předplněné inj. Stříkačce
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 24.06.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (192024) - Část 6 M05BX04 DENOSUMAB o obsahu 120mg v 1 inj. lahvičce
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 22.07.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (192024) - Část 7 B05AA01 ALBUMIN 20%, druh obalu lahev (lahvička)
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 01.07.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (192024) - Část 8 B05AA01 ALBUMIN 20%, druh obalu vak
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 24.06.2024 09:00
Léčiva pro JIHNEM (172024)
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Zadávání 22.05.2024
Léčiva pro JIHNEM (172024) - Část 1 S01BA01 DEXAMETHASON, cesta podání intravitreální podání
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 24.06.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016