Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pipetovací automat
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2022 01.11.2022 11:00
Real-time PCR cycler
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2022 01.11.2022 10:00
Skiagrafické přístroje
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
nadlimitní Zadáno 17.10.2022 18.11.2022 10:00
Konzole s centrifugálním čerpadlem pro mimotělní oběh
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 17.10.2022 09.11.2022 09:00
Dodávky radiofarmaka 18F-FDG pro PET/CT pracoviště Nemocnice České Budějovice, a.s. 2022
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 16.11.2022 10:00
Dodávky SZM - Elektrofyziologie
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.10.2022
Elektrofyziologie - Část 1: Ablační a diagnostické katétry pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 10: Hemostatický zavaděč katétrů- stabilizační bidirekčně řiditelný + kompatibilní transseptální jehla
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 11: Hemostatický zavaděč katétrů s delší pracovní délkou – stabilizační bidirekčně řiditelný + kompatibilní transseptální jehla
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 2: Ablační a diagnostické katétry pro 3D mapování a ablaci s magnetickým senzorem a impedančním měřením
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 3: Ablační katétry pro provádění konvenčních ablací s vyšší dodávanou energií
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 4: Ablační a diagnostické katétry pro komplexní řešení fibrilace síní s použitím pulzní ablace (PFA) bez magnetického senzoru pro 3D mapování
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 5: Základní diagnostické katétry – fixní
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 6: Základní diagnostické katétry – fixní ultratenké
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 07.11.2022 09:00
Elektrofyziologie - Část 7: Diagnostické a mapovací katétry pro zvýšenou bezpečnost pacienta
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 05.12.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016