Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčiva pro NEMCB (142024) - Část 7 L01FA01 RITUXIMAB, cesta podání subkutánní podání
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (152024)
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 26.04.2024
Léčiva pro NEMCB (152024) - Část 1 D11AH05 DUPILUMAB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (152024) - Část 2 L04AG06 ALEMTUZUMAB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (162024) - B02BX09 FOSTAMATINIB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (172024) - L01EX09 NINTEDANIB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (182024) - L02BB04 ENZALUTAMID
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Léčiva pro NEMCB (022024) - Část 4 L04AC21 BIMEKIZUMAB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2024 27.05.2024 10:00
Pozáruční servis magnetické rezonance Philips Ingenia 3,0 T
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 25.04.2024 27.05.2024 09:00
Část 1 - Srdeční aortální chlopně biologické prasečí
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 25.04.2024 27.05.2024 09:00
Část 2 - Srdeční mitrální chlopně biologické prasečí
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 25.04.2024 27.05.2024 09:00
Část 3 - Srdeční aortální chlopně biologické prasečí do těsných anulů
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 25.04.2024 27.05.2024 09:00
Část 4 - Srdeční aortální chlopně biologické perikardiální pro větší anulus s vnějším uložením stentu
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 25.04.2024 10.06.2024 09:00
Část 5 - Srdeční mitrální chlopně biologické perikardiální
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 25.04.2024 27.05.2024 09:00
Část 6 - Bezstehové aortální chlopně (rychle implantovatelné) pro minimálně invazivní operace
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 25.04.2024 27.05.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016