Profil zadavatele: Nemocnice Dačice, a.s.

  • Název: Nemocnice Dačice, a.s.
  • IČO: 28113195
  • Adresa:
    Antonínská 85, Dačice II, 380 01 Dačice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_203.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení