Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RAMENNÍ IMPLANTÁTY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Zadáno 17.04.2020 26.05.2020 10:00
„Dodávka diagnostik pro detekci sérových hladin a protilátek proti terapeutickým monoklonálním protilátkám (monitorování biologické léčby)“
Nemocnice České Budějovice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 05.05.2020 09:00
„Dodávka spočívající v úpravě hlavního rozvaděče energocentra v Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 30.04.2020 00:00
Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnice Prachatice, a.s.
Nemocnice Prachatice, a.s.
nadlimitní Zadáno 25.03.2020 20.05.2020 09:00
Realizace vlastního energetického zdroje v Nemocnici Tábor, a.s.
Nemocnice Tábor, a.s.
nadlimitní Zadáno 13.03.2020 17.04.2020 10:00
Stříkačky injekční trojdílné LL, stříkačky lavážní nesterilní a sterilní
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Zrušeno 11.03.2020 04.05.2020 11:00
Dodávka úpravny vody pro hemodialýzu Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 23.03.2020 11:00
Rekonstrukce dieselagregátu v Nemocnici Dačice, a.s.
Nemocnice Dačice, a.s.
podlimitní Zadáno 06.03.2020 24.04.2020 10:00
Dodávka klinik boxů - nádob na nebezpečný odpad
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Zadáno 05.03.2020 04.05.2020 10:00
Diagnostika pro elektroforetickou separaci proteinů v séru, moči a krvi s následnou imunofixací
Nemocnice České Budějovice, a.s.
VZ malého rozsahu Zrušeno 04.03.2020 30.03.2020 09:00
Úprava elektrického napájení a zálohování elektrickou energií Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 14.04.2020 10:00
Stavební úpravy 2.NP – 3.NP pavilonu „A“ přestavba dětského oddělení na LDN 3. část – 1.NP
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
podlimitní Zadáno 19.02.2020 20.03.2020 08:00
Dodávky validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zrušeno 03.02.2020 06.03.2020 09:00
Dodávka diagnostických souprav a spotřebního materiálu pro vyšetření pomocí array-CGH
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 03.02.2020 24.02.2020 09:00
Dodávka potravin - drůbež II.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadáno 27.01.2020 17.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016