Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rozšíření licence antivirového řešení pro Nemocnici České Budějovice“
podlimitní Příjem nabídek 27.05.2020 11.06.2020 14:00
Dodávky radiofarmaka 18F-FDG pro PET/CT pracoviště Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 25.05.2020 25.06.2020 10:00
Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s. - Volný a zabudovaný interiér - nábytek volný a zabudovaný
nadlimitní Příjem nabídek 21.05.2020 22.06.2020 10:00
Rozšíření licencí SIEM v ICT prostředí Nemocnice České Budějovice
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 05.06.2020 08:00
„Dodávka osobního vozidla se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 08.06.2020 11:00
Ekologizace a snížení energetické náročnosti nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Kogenerační jednotka-opakování
nadlimitní Příjem nabídek 18.05.2020 22.06.2020 10:00
Sociální zázemí chirurgického oddělení – I.etapa
podlimitní Hodnocení 13.05.2020 02.06.2020 13:00
Magnetická rezonance
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2020 16.06.2020 11:00
Operační mikroskop pro cévní mikroneurochirurgii
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2020 15.06.2020 17:30
Ultra-širokoúhlá fundus kamera
podlimitní Hodnocení 06.05.2020 28.05.2020 07:30
„Dodávka validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru II.
nadlimitní Hodnocení 30.04.2020 01.06.2020 10:00
Dodávka diagnostik pro elektroforetickou separaci proteinů v séru moči a krvi s následnou imunofixací na zařízeních ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s. II.
podlimitní Hodnocení 29.04.2020 25.05.2020 09:00
RAMENNÍ IMPLANTÁTY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE
nadlimitní Hodnocení 17.04.2020 26.05.2020 10:00
„Dodávka diagnostik pro detekci sérových hladin a protilátek proti terapeutickým monoklonálním protilátkám (monitorování biologické léčby)“
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2020 05.05.2020 09:00
Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnice Prachatice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 25.03.2020 20.05.2020 09:00
všechny zakázky