Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nemocničních lůžek pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2021
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 30.09.2021 11:00
„Provádění úklidových služeb pro Nemocnici Český Krumlov a.s. 2021 II.“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2021 08.10.2021 11:00
„Dodávka 2 kusů osobního vozidla 4x2 se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
podlimitní Hodnocení 25.08.2021 13.09.2021 11:00
Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I - zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní osvětlení vč. bezbariérového vstupu s přístavbou zádveří a přístřešku pro příjezd sanitek
Nemocnice Tábor, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 23.08.2021 18.10.2021 10:00
Laminární box pro přípravu radiofarmak
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 12.08.2021 13.09.2021 07:30
Multifunkční skiaskopicko - skiagrafický komplet s C- ramenem
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 11.08.2021 13.09.2021 07:30
UZ přístroj s endosonomodulem pro digestivní endoskopii
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 06.08.2021 07.09.2021 07:30
Dezinfektory a sušící skříně pro flexibilní endoskopy
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 05.08.2021 07.09.2021 07:30
Dodávka osobního vozidla se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2021 13.08.2021 07:00
Dodávka vozidla se sanitní zástavbou
Nemocnice Tábor, a.s.
nadlimitní Hodnocení 23.07.2021 14.09.2021 10:00
Část 3 - L01EB03 AFATINIB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 09.07.2021 09.08.2021 08:00
Část 2 - R03DX10 BENRALIZUMAB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 09.07.2021 09.08.2021 08:00
Část 1 - L01EB04 OSIMERTINIB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 09.07.2021 09.08.2021 08:00
Dodávka léčiv ATC skupin II/2021 CB
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Zadávání 09.07.2021
Provádění revizních činností
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 20.05.2021 22.06.2021 09:00
všechny zakázky