Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
STŮL OPERAČNÍ MOBILNÍ /ELEKTRICKÝ POHON, PEVNÁ DESKA/ - 2 KS
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2019 24.06.2019 07:30
„Dodávka osobního vozidla se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2019 17.06.2019 10:00
Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2019 10.06.2019 08:30
Poskytování služeb Public relations
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 29.05.2019 08:30
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C – Oddělení následné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2019“
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2019 03.06.2019 00:00
„Dodávka rozšíření NIS v Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2019“
podlimitní Příjem nabídek 02.05.2019 31.05.2019 11:00
Dodávka validovaných diagnostik, kontrolních a spotřebních materiálů pro diagnostiku protilátek proti Borrelia burgdorferi s.l. a Anaplasma sp. metodou western blot se zápůjčkou plně automatizovaného analyzátoru pro zpracování a vyhodnocení.
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2019 20.05.2019 10:00
Dodávka 2 ks sterilizátorů pro Nemocnici Prachatice, a.s.
podlimitní Hodnocení 29.04.2019 17.05.2019 09:00
Stavební úpravy pavilonu „I“ Nemocnice České Budějovice
podlimitní Příjem nabídek 26.04.2019 31.05.2019 10:00
Dodávka validovaných antibiotických disků se zápůjčkou readeru inhibičních zón pro mikrobiologická vyšetření pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2019 20.05.2019 10:00
Redon pro jihočeské nemocnice
podlimitní Vyhodnoceno 15.04.2019 06.05.2019 09:00
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu a kontrolních materiálů pro elektroforetickou separaci proteinů v séru na zařízení Capillarys FLEX Sebia, který je ve vlastnictví NCB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2019 03.05.2019 10:00
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro automatickou linku TCA Automation a analyzátory Advia 1800, Centaur XP a Immulite 2000 XPi, které jsou ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 08.04.2019 27.05.2019 10:00
„Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie na Pracovišti imunologie Nemocnice České Budějovice, a.s.“
nadlimitní Hodnocení 08.04.2019 22.05.2019 10:00
Gynekologické vyšetřovací křeslo 6 ks
nadlimitní Hodnocení 05.04.2019 06.05.2019 08:00
všechny zakázky