Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka spočívající v úpravě hlavního rozvaděče energocentra v Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 30.04.2020 00:00
Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnice Prachatice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 27.04.2020 09:00
Ekologizace a snížení energetické náročnosti nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Kogenerační jednotka
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2020 28.04.2020 10:00
Realizace vlastního energetického zdroje v Nemocnici Tábor, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 13.03.2020 17.04.2020 10:00
Dodávka úpravny vody pro hemodialýzu Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2020 23.03.2020 11:00
Rekonstrukce dieselagregátu v Nemocnici Dačice, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2020 03.04.2020 10:00
Dodávka klinik boxů - nádob na nebezpečný odpad
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2020 04.05.2020 10:00
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2020 23.04.2020 10:00
Dodávka testů, spotřebního materiálu a reagencií potřebných pro identifikaci mikroorganismů hmotnostní spektrometrií (technologie MALDI-TOF) hmotnostním spektrometrem VITEK MS
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 26.03.2020 10:00
Diagnostika pro elektroforetickou separaci proteinů v séru, moči a krvi s následnou imunofixací
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 30.03.2020 09:00
Úprava elektrického napájení a zálohování elektrickou energií Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 03.03.2020 14.04.2020 10:00
Stavební úpravy 2.NP – 3.NP pavilonu „A“ přestavba dětského oddělení na LDN 3. část – 1.NP
podlimitní Hodnocení 19.02.2020 20.03.2020 08:00
Dodávky validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru.
nadlimitní Hodnocení 03.02.2020 06.03.2020 09:00
Dodávka diagnostických souprav a spotřebního materiálu pro vyšetření pomocí array-CGH
podlimitní Hodnocení 03.02.2020 24.02.2020 09:00
Dodávka odpadových pytlů (LDPE) pro jihočeské nemocnice
nadlimitní Hodnocení 28.01.2020 27.03.2020 09:00
všechny zakázky