Veřejné zakázky Jihočeské nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihočeské nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Klinický informační systém
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro přístroje pro chemické a morfologické vyšetření moče, které jsou ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 10.02.2021 05.03.2021 09:00
LCMS Q-TOF Systém kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS) s vysokým rozlišením Q-TOF (kvadrupól (Q)- analyzátor doby letu (TOF)).
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 10.02.2021 12.03.2021 07:30
Část 2: Kardiostimulátory s možností dálkové monitorace a vyšetření celotělovou magnetickou resonancí
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 28.01.2021 01.03.2021 10:00
Část 1: Kardiostimulátory s možností monitorace spánkové apnoe a sledováním narušeného dýchání
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 28.01.2021 01.03.2021 10:00
KARDIOSTIMULÁTORY
Jihočeské nemocnice, a.s.
nadlimitní Zadávání 28.01.2021
Kardioangiografický přístroj pro katetrizační arytmologickou laboratoř kardiocentra – obměna
Nemocnice České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 15.01.2021 15.02.2021 07:00
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci kompresorové stanice NČK 2020 I.“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2020 16.12.2020 11:00
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 12.11.2020 18.12.2020 11:00
Část 2 - Ostatní pečivo
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Hodnocení 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Část 1 - Chléb
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Hodnocení 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Dodávka pečiva pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Zadávání 23.10.2020
Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Modernizace energetického zdroje, prádelny, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvoj zemního plynu
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
nadlimitní Hodnocení 02.10.2020 07.12.2020 10:00
„Dodávka osobního vozidla se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2020 08.06.2020 11:00
„Dodávka 2 ks hořáků pro plynové kotle pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. II.“
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2019 25.11.2019 11:00
všechny zakázky