Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka a montáž nábytku do lékárny Nemocnice Prachatice,a.s.
Odesílatel Marcela Květoňová
Organizace odesílatele Nemocnice Prachatice, a.s. [IČO: 26095165]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2021 08:54:04
Předmět Výzva k předložení nabídky k VZMR Dodávka a montáž nábytku do lékárny Nemocnice Prachatice,a.s.

Nemocnice Prachatice, a.s. se sídlem Prachatice, Nebahovská 1015 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) rozhodla vyzvat Vás podle zásad definovaných v ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce „Dodávka a montáž nábytku do lékárny Nemocnice Prachatice, a.s.“.


Přílohy
- VÝZVA.pdf (1.25 MB)
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.pdf (5.67 MB)
- Příloha č. 1a - Cenová nabídka.xls (76.50 KB)
- Příloha č. 1b - Specifikace předmětu veřejné zakázky.docx (2.62 MB)
- Příloha č. 1c - Výkresová část.zip (9.71 MB)
- Příloha č.2 - Čestné prohlášení uchazeče.doc (44.00 KB)
- Příloha č.3 - Smlouva o dílo.doc (99.50 KB)
- Příloha č.4 - Subdodavatelské schéma.doc (45.00 KB)