Veřejná zakázka: Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice, Modernizace vytápění objektu dílny a COP a 2 rodinných domů v majetku Nemocnice Strakonice, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 979
Systémové číslo: P21V00000165
Datum zahájení: 21.09.2021
Nabídku podat do: 06.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice, Modernizace vytápění objektu dílny a COP a 2 rodinných domů v majetku Nemocnice Strakonice, a.s.
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0023063 Modernizace vytápění objektu dílny a COP a 2 rodinných domů v majetku Nemocnice Strakonice, a.s. Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Prováděcí projektová dokumentace:
* Prováděcí projektová dokumentace: Zásobování zemním plynem zásobníky LNG pro technologii prádelny a pro kogenerační jednotku,
Položkový rozpočet a výkaz výměr,
Inženýrská činnost dle požadavku stavebního úřadu (PBŘ a DOSS projednání, územní rozhodnutí),

*Aktualizace projektové dokumentace pro Kogenerační jednotku v návaznosti na změnu zásobování LNG ,
Inženýrská činnost dle požadavku stavebního úřadu,

* Prováděcí projektová dokumentace: Rekonstrukce objektu prádelny (stavební a technologická část) včetně výtahu v návaznosti na technologické zařízení,
Položkový rozpočet a výkaz výměr,
Inženýrská činnost dle požadavku stavebního úřadu,

*Prováděcí projektová dokumentace: Vytápění objektu Dílen, COP a 2 rodinných domů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR Uzavřená výzva
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Nemocnice Strakonice, a.s.
  • IČO: 26095181
  • Poštovní adresa:
    Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky