Veřejná zakázka: Modernizace NIS v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 765
Systémové číslo: P20V00000055
Evidenční číslo zadavatele: NIS2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-008518
Datum zahájení: 25.06.2020
Nabídku podat do: 27.07.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace NIS v Nemocnici České Budějovice, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je rozvoj a modernizace nemocničního informačního systému (dále též jen „NIS“) v Nemocnici České Budějovice, a.s. V rámci této veřejné zakázky budou zadavatelem pořízeny a aplikovány nové moduly NIS a nová infrastruktura pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace s cílem podpory eHealth včetně poskytnutí nezbytných licencí a provedení implementace a poskytování služeb správy, uživatelské podpory a údržby, to vše v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a v souladu s provozními předpisy zadavatele, včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném zadávací dokumentací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 238 772 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • IČO: 26068877
 • Poštovní adresa:
  B. Němcové 585/54
  370 01 České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky