Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“, Nemocnice České Budějovice, a.s. - 2. etapa
Odesílatel Michaela Michalcová
Organizace odesílatele Nemocnice České Budějovice, a.s. [IČO: 26068877]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2022 14:47:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 04.07.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 04.07.2022


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_c_1_z_04_07_2022.pdf (556.86 KB)
- UPRAVENÝ VV k Vysvětlení č. 1 ze dne 04072022.xlsx (2.55 MB)
- B Souhrnná technická zpráva 2.etapa.pdf (242.92 KB)
- D Technická zpráva stavební 2.etapa.pdf (127.67 KB)
- PŘÍLOHA - výkres 073 - tabulka oken-upřesnění.pdf (145.64 KB)
- PŘÍLOHA - výkres 074 - Tabulka dveří 1.PP - výkres na výměnu.pdf (120.80 KB)
- PŘÍLOHA - výkres 097 - nábytek pracovní linky.pdf (124.10 KB)
- PŘÍLOHA - výkres 106 - Skladba konstrukcí - doplněno.pdf (125.82 KB)
- PŘÍLOHA - výkres 107 - položka č.160 ve VV, stavební část.pdf (4.60 MB)
- PŘÍLOHA - výkres 108 - legenda členění oken.pdf (164.54 KB)