Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - Projekt - Molekulární biologická laboratoř s ohledem na potenciální hrozby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 806
Systémové číslo: P20V00000095
Datum zahájení: 03.11.2020
Nabídku podat do: 20.11.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - Projekt - Molekulární biologická laboratoř s ohledem na potenciální hrozby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. – Projekt – Molekulární biologická laboratoř s ohledem na potenciální hrozby.
Investiční náročnost:
- jednostupňová projektová dokumentace pro provedení stavby:
- obestavěný prostor nové stavby vč. schodiště a výtahu 2 160 m3,
- rozšíření prostoru centrálních laboratoří - nástavba v úrovni 3.NP,
- halový prostor a nezbytné hygienické zázemí,
- schodiště a výtah umožňující vstup ze severní strany.
Rozsah projektových prací:
- stavebně konstrukční část, statika, PBŘS, elektro - NN+SPL+EPS, ZTI, vytápění, VZT, MaR, výkaz výměr, dokladová část vč. projednání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Strakonice, a.s.
 • IČO: 26095181
 • Poštovní adresa:
  Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky