Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - Projekt - Urgentní příjem Nemocnice Strakonice, a.s

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 795
Systémové číslo: P20V00000084
Datum zahájení: 08.10.2020
Nabídku podat do: 23.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - Projekt - Urgentní příjem Nemocnice Strakonice, a.s
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. – Projekt – Urgentní příjem Nemocnice Strakonice, a.s..
Investiční náročnost:
- obestavěný prostor nové stavby 2 300 m3,
- přeložky a demolice,
- úpravy stávajícího 1.PP pavilonu operačních oborů,
- úpravy komunikace.
Rozsah projektových prací: - DUR (dokumentace pro územní řízení, případně pro územní souhlas), - DSP (dokumentace pro stavební povolení),
- DPS (dokumentace pro provedení stavby).
* stavební část, statika, PBŘS, elektro - NN+SPL+EPS, ZTI, vytápění, VZT, MaR, výkaz výměr, dokladová část vč. projednání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Strakonice, a.s.
 • IČO: 26095181
 • Poštovní adresa:
  Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky