Veřejná zakázka: Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu - opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 773
Systémové číslo: P20V00000063
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-024829
Datum zahájení: 17.07.2020
Nabídku podat do: 01.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu - opakování
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru strojovny bude na místě původního DA osazen jeden nový motorgenerátor s elektrickým záložním výkonem 900 kVA / 720 kW.
V Nemocnici Strakonice, a.s. po dobu rekonstrukce musí být zajištěno záložní připojení „zvenku na fasádě“ funkčním a odzkoušeným zdrojem o stejném výkonu jako je stávající DA.
Předmětem veřejné zakázky je také záruční servis blíže specifikován v článku X. Smlouvy o dílo.
V rámci prokázání splnění předmětu plnění požaduje zadavatel jako součást nabídky technickou specifikaci účastníkem nabízeného dieselagregátu. Nabízený předmět plnění musí splňovat garantované parametry stanovené v příloze SoD číslo 5.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré dodávky, práce, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v Projektové dokumentace a výkazu výměr a dalších částech zadávacích podmínek této veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Strakonice, a.s.
 • IČO: 26095181
 • Poštovní adresa:
  Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy