Veřejná zakázka: Magnetická rezonance

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 747
Systémové číslo: P20V00000038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-016732
Datum zahájení: 13.05.2020
Nabídku podat do: 16.06.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Magnetická rezonance
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka magnetické rezonance.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž:
a) Vystěhování původního přístroje vč. Jeho likvidace, nastěhování a umístění nového přístroje včetně napojení na technologie.
b) V případě nutnosti zpracování projektu pro případné stavební práce (zajišťuje zadavatel) bude dodavatel povinen zajistit potřebnou součinnost ve smyslu stavebně technických požadavků pro případné stavební úpravy, aby přístroj mohl být uveden do provozu
Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.
Bližší specifikace v rámci ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Písek, a.s.
 • IČO: 26095190
 • Poštovní adresa:
  Karla Čapka 589
  39701 Písek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-041471

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky