Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“, Nemocnice České Budějovice, a.s. - 2. etapa
Odesílatel Michaela Michalcová
Organizace odesílatele Nemocnice České Budějovice, a.s. [IČO: 26068877]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2022 16:05:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 ze dne 14.07.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 14.07.2022


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_č 3_ze dne 14 07 2022.pdf (563.26 KB)
- Upravený VV č. 2 k Vysvětlení č. 3 14072022.xlsx (2.09 MB)
- Příloha č. 1 Technická zpráva VZT.PDF (4.88 MB)
- Příloha č. 2 Tabulka vzduchotechnických zařízení.PDF (1.38 MB)
- Příloha č. 3 Technická zpráva VRF chlazení.PDF (515.52 KB)
- Příloha č. 4 Situace sadových úprav.pdf (782.08 KB)