Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení INTRAVENÓZNÍ BEZPEČNOSTNÍ KANYLY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE
Odesílatel Michaela Michalcová
Organizace odesílatele Jihočeské nemocnice, a.s. [IČO: 26093804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2021 16:15:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 ze dne 26.11.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 26.11.2021


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 26.11.2021.pdf (446.47 KB)
- Upravena_P2ZD_Specifikace_soupis_cenik_k_DI_3_211126.xlsx (22.65 KB)