Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka validovaných E-testů pro mikrobiologická vyšetření pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
Odesílatel Hana Beznosková
Organizace odesílatele Nemocnice České Budějovice, a.s. [IČO: 26068877]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2023 13:22:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 7.03.2023.
Upravená příloha č. 2 Specifikace dodávek_ceník


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 07.03.23.pdf (734.66 KB)
- P2ZD Specifikace dodávek_ceník_úprava 07032023.xlsx (14.97 KB)