Veřejná zakázka: Část 2 - 15 ks lůžek pro standartní oddělení

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 978
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka nemocničních lůžek pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2021

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - 15 ks lůžek pro standartní oddělení

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek do Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.


Předpokládaná hodnota

  • 850 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy