Veřejná zakázka: Provádění revizních činností

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 932
Systémové číslo: P21V00000119
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-018277
Datum zahájení: 20.05.2021
Nabídku podat do: 22.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění revizních činností
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na provádění revizních činností pro Nemocnici České Budějovice, a.s., a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a dále podle specifikace revizních činností uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou dále rovněž uvedeny ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmět zakázky je rozdělený na čtyři samostatné části. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na libovolný počet částí předmětu veřejné zakázky. Každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně, a tudíž bude na každou část předmětu veřejné zakázky uzavřena zadavatelem samostatná smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 205 760 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • IČO: 26068877
 • Poštovní adresa:
  B. Němcové 585/54
  370 01 České Budějovice
 • Název oddělení: bez zařazení
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy