Veřejná zakázka: Projektová dokumentace Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - Modernizace energetického zdroje, prádelny, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvod zemního plynu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 361
Systémové číslo: P18V00000117
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.12.2018
Nabídku podat do: 20.12.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - Modernizace energetického zdroje, prádelny, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvod zemního plynu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby pro akci „Projektová dokumentace Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - Modernizace energetického zdroje, eliminace parních rozvodů v areálu“ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu.
Předmětem této veřejné zakázky je tedy:
a) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve smyslu § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného stavebního povolení / uzavření veřejnoprávní smlouvy dle této zadávací dokumentace. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu tak, aby podle této dokumentace mohlo být vydáno stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doplněná vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí;
b) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a na základě dalších požadavků definovaných zadavatelem;
c) Výkon inženýrských činností (zajištění vydání pravomocného stavebního povolení včetně souvisejících úkonů);
d) Výkon činnosti autorského dozoru po celou dobu realizace stavb

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
 • IČO: 26095157
 • Poštovní adresa:
  Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 37738
 • Název oddělení: zakázky administrované CEFA
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-032933

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky