Veřejná zakázka: Úklidové služby v Nemocnici Písek, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1333
Systémové číslo: P22V00000289
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-024266
Datum zahájení: 22.06.2022
Nabídku podat do: 01.08.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úklidové služby v Nemocnici Písek, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění komplexních úklidových služeb v Nemocnici Písek, a.s., a to při běžném provozu zadavatele, v požadovaném rozsahu a kvalitě. Úklidové služby musí být poskytovány v souladu s platnou legislativou. Dodavatelé jsou povinni postupovat v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a s úklidovým a dezinfekčním plánem nemocnice. Součástí předmětu plnění i sběr odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené.
Bližší specifikace v rámci ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Písek, a.s.
 • IČO: 26095190
 • Poštovní adresa:
  Karla Čapka 589
  39701 Písek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-041471

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky