Veřejná zakázka: Dodávka resuscitačních lůžek včetně aktivního antidekubitního systému (5 ks) a stretcheru (6 ks)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1263
Systémové číslo: P22V00000219
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-020698
Datum zahájení: 27.05.2022
Nabídku podat do: 28.06.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka resuscitačních lůžek včetně aktivního antidekubitního systému (5 ks) a stretcheru (6 ks)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pěti kusů nemocničních resuscitačních lůžek včetně aktivního antidekubitního systému a šesti kusů stretcherů. Nabízené plnění musí být nové, nepoužité, nerepasované.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné či obou částí.
1. Část veřejné zakázky – resuscitační lůžka včetně aktivního antidekubitního systému
2. Část veřejné zakázky - stretchery
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 909 760 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Písek, a.s.
 • IČO: 26095190
 • Poštovní adresa:
  Karla Čapka 589
  39701 Písek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-041471

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy