Veřejná zakázka: „MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. - PET / CT scanner s příslušenstvím"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 124
Systémové číslo: P15V00000041
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 404456
Na základě předběžného oznámení:
PET/CT scanner pro odd. nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a. s.
Počátek běhu lhůt: 10.07.2015
Nabídku podat do: 23.09.2015 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. - PET / CT scanner s příslušenstvím"
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodání nového, plně integrovaného zobrazovacího systému PET/CT společně s přístrojovým vybavením k manipulaci s radiofarmaky (skladování, příprava, přenos a aplikace), s injektorem CT kontrastní látky, přístrojovým vybavením k monitorování radiační situace v kontrolovaném pásmu a monitorovacím audiovizuálním systémem pro sledování aplikovaných pacientů
v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném touto Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti podrobně specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Technická specifikace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 91 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • IČO: 26068877
 • Poštovní adresa:
  B. Němcové 585/54
  370 01 České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky