Profil zadavatele: Nemocnice Český Krumlov, a.s.

  • Název: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
  • IČO: 26095149
  • Adresa:
    Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_202.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-034277

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Provádění úklidových služeb pro Nemocnici Český Krumlov a.s. 2021 II.“
nadlimitní Vyhodnoceno 30.08.2021 08.10.2021 11:00
„Dodávka 2 kusů osobního vozidla 4x2 se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
podlimitní Vyhodnoceno 25.08.2021 13.09.2021 11:00
Dodávka osobního vozidla se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2021 13.08.2021 07:00
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci kompresorové stanice NČK 2020 I.“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2020 16.12.2020 11:00
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“
podlimitní Zadáno 12.11.2020 18.12.2020 11:00
„Dodávka osobního vozidla se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.05.2020 08.06.2020 11:00
„Dodávka spočívající v úpravě hlavního rozvaděče energocentra v Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 30.04.2020 00:00
Dodávka úpravny vody pro hemodialýzu Nemocnice Český Krumlov, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 23.03.2020 11:00
„Dodávka 2 ks hořáků pro plynové kotle pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. II.“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2019 25.11.2019 11:00
„Dodávka parkovacího systému do Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2019“
podlimitní Zadáno 30.10.2019 18.11.2019 11:00
„Dodávka 2 ks hořáků pro plynové kotle pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2019 25.10.2019 11:00
„Dodávka IT vybavení do Nemocnice Český Krumlov, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 18.10.2019 10:00
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci budovy vrátnice Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2019“
podlimitní Vyhodnoceno 30.09.2019 21.10.2019 11:00
„Dodávka nemocničních lůžek pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2019 09.08.2019 11:00
„Dodávka osobního vozidla se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2019 17.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016