Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v nemocnici České Budějovice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v nemocnici České Budějovice (část A ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY OTIS a část B ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY SCHINDLER), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části označené takto: část A ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY OTIS a část B ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY SCHINDLER. Dodavatelé mohou předložit svou elektronickou nabídku samostatně na část 1 nebo na část 2, anebo na obě části společně. Platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně a na každou část předmětu veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)
Kontakt: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702000 Ostrava, Moravská Ostrava
Jana Kobělušová
e-mail: recte@recte.cz
tel: +420 734 260 410
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 29.07.2020 09:00
Datum zahájení: 13.07.2020 09:00