Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“, Nemocnice České Budějovice, a.s. - 2. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. - 2. etapa“, a to podle projektové dokumentace z 06/2022 zpracované firmou AGP – nova spol. s r.o., tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, a neoceněným výkazem výměr.
Místo plnění: České Budějovice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)
Kontakt: Ing. Michaela Michalcová
e-mail: michalcova.michaela@nemcb.cz
tel: 731 565 259
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.07.2022 10:00
Datum zahájení: 20.06.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: